ભારત સરકાર અને બ્લોગ જગત !

આજના સમય માં બ્લોગ જગત પણ દેશ માટેની પાંચમી જાગીર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે ત્યારે   ભારત સરકાર ઓન્ લાઈન મીડિયા કે જેમાં વેબસાઈટ , બ્લોગ વગેરે પર અંકુશ લાવવા માટે  વિચારી રહી છે ને  તેમાટેનો જરૂરી કાયદાઓ પણ બનવી દીધા છે કે તેમાટેના  છેલ્લા ચરણ માં છે. જેના વિષે હાલ માં છાપાઓ અને વેબસાઈટો ઉપર ખાસી ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે, જેમાં લોકો ના મંતવ્ય પ્રમાણે સરકાર પોતાના ફાયદા માટે ભારત ની સુરક્ષા ને  અખંડિતા ના નામે લોકો પાસે થી વિચાર સ્વત્ત્ર્ય તેમેજ અભિવ્યક્તિના હક પર અંકુશ લાવ માંગે છે, તેમાં પણ ખાસ કરી ને સરકાર ની પોલ ખોલતી ‘વિકીલીક્સ’ વગેરે જેવી સાઈટો પર પોતાનો અંકુશ લાવી શકે તે માટેની જોગવાઈ વધુ લાગે છે.

તેમ છતા પણ સિક્કાની ફક્ત એક બાજુ ના જોતા બીજી બાજુ પણ જોવી રહી ને તેમાટે યોગ્ય ચર્ચા પણ થવી જરૂ રી છે. વધુ તો આવી રહેલા/કે અમલ માં આવી ગયેલા આ કાયદા માટે વધુ વાંચન ના હોય વયક્તિગત અભિપ્રાય આપવો મુશ્કેલ છે.  કાયદાકીય ભાષા માં રહેલી આ મહિતી માટે આમ જનતાને સરળ સમજણ મળી શકે તો બ્લોગ જેવા માધય્મ પર ભારત સરકરની નીતિઓનું વધુ સારું સ્પષ્ટિકારણ થાય. કોઈ જાણકાર મિત્ર આ વિષે વધુ સરળ ને સચોટ માહિતીનો “ગુલાલ” કરે તો વધુ મજા આવે !

વધુ માહિતી માટે નીચેની લીંકની મુલાકાત લેવી !

ભારત સરકારની નીતિ

(ખાસ  કરીને સેક્સન ૭૯ -due diligence વાળો ડોક્યુમેન્ટ જોવું જેમ બ્લોગર વગેરે માટે ની વ્યાખ્યા ને બીજા નિયમો આપ્યા છે.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s