૬૪ માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસના અભિનંદન !

ફોટો શ્રોત- ગૂગલ ઈમેજીસ માંથી

સૌ ભારતીયો ને ૬૪ માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસના  એડવાન્સ  માં અભિનંદન !!!

ભારત ની  અત્યાર સુધી ૬૩ વર્ષ ની પ્રગતી પર નજર કર્યે તો પ્રગતી જરૂર જણાય છે પણ તેની ગતિ  ધીમી  છે. સાથે સાથે પ્રગતી ના ફળ દરે વર્ગ ને દરેક લોકો સુધી પોહ્ચવા જોઈએ તે પણ થોડા લોકો સુધીજ સીમિત રહ્યા છે.  આશા રાખીએ કે આવનાર વર્ષો માં થનારી પ્રગતી ને ભારત ની સફળતા ના ફાયદા દરેક લોકો ને ભારત ના ખૂણે ખૂણે પહોચી શકે !

સાથે સાથે આવનાર વર્ષ માટે ભારત ને સૌથી જરૂરી એવી આંતરિક શાંતિ મળે તે માટે પ્રભુ ને પાર્થના !

Advertisements

4 responses to “૬૪ માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસના અભિનંદન !

 1. સુર્યાભાઈ,
  આપને પણ ૬૪ માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસના અભિનંદન.
  આપ વિદ્યાવસ્થા દેમ્યાન વિવિધ શોખ અને બીજી
  અનેક રૂચી ધરાવો છો તે યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ
  છે. આપ ખુબ આગળ વધો અને નામના મેળવો એવી
  પ્રભુને પ્રાર્થના. અભિનંદન.
  સ્વપ્ન જેસરવાકર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s