ટી.વી પ્રોગ્રામ્સ ની પાયરસી શું સારી વાત છે ?

નેટ પર ખાખા-ખોળા કરતા એક સરસ વીડિઓ મળીયો તેનું ટાઈટલ છે “Piracy is Good” , આ વીડિઓ માં Mark Pesce ના કોઈ ૨૦૦૪ ના લેકચર વિષે ની માહિતી  છે . તેમને ખુબ સરસ વિચારો રજુ કર્યા છે. તે વીડિઓ માં તમને ભવિષ્ય માં ટી.વી  પ્રોગ્રામ્સ ની પાયરસી એ એક લાભ દાયક સાબિત થી શકે છે તે વિષે ના પોતાના વિચારો ને તારણો રજુ કાર્ય છે. જે મિત્રો ને નવી નવી IT technology વિષે જાણવું ગમતું હોઈ તેમની માટે તો આ must વોચ વીડિઓ છે. આખો વીડિઓ લગભ ૧ કલાક જેટલો છે , ને રસ ધરવતા મિત્રો નીચે ની લીંક પર તે વીડિઓ ને જોઈ શકે છે.

Piracy is ગૂડ?-Mark Pesce
મારા પોતાના રેફેરંસ તેમજ જે મિત્રો પાસે વીડિઓ જોવા જેટલો પુરતો સમય ના હોય તે માટે , વીડિઓ માં ચર્ચા કરેલા માર્ક ભાઈ ના મુખ્ય મુદ્દાઓ ની નોંધ મારી સમજણ મુજબ તારવીને મુકું છુ.

વિડીઓ નો ટૂંકસાર:

અત્યાર સુધી ટી. વી industry  માં જે ટી વી ના પ્રોગ્રામ્સ નું વિતરણ થતું હતું તે બદલવા નો સમય થી ગયો છે. હવે broadcasting ની જગ્યાએ broadband થી પ્રોગ્રામો નું વિતરણ થવું જોઈએ , તે માટે ની જરૃરી technology પણ આપડી પાસે છે , જેમ કે bit torrent , અને આ નવા માધ્યમ થી પણ ટી. વી industry ના લોકો પૈસા બનાવી શકે છે , તે માટે નું નવું બીઝનેસ મોડેલ અપનાવું પડશે, અને તે બીઝનેસ મોડેલ છે પાયરસી. આ ને નવા મોડેલ ને અપનાવા થી નીચે ના ફાયદા મળી સકે છે.

૧. પ્રોગ્રામ બનાવનાર ને પુરતી independence મળી રહે છે વળી જુના મોડેલ માં તેઓ જેટલા પૈસા કમાતા તા એટલાજ પૈસા કે તેથી વધુ પૈસા તેઓ નવા મોડેલ માં કઈ શકશે.

૨. લોકો ને વધુ options મળશે , પ્રોગ્રામ્સ  digital રૂપ માં હોવા થી , તેઓ જયારે જોઈ ત્યારે, પોતાની સગવડ ના સમયે , ને પોતાના મનગમતા સાધન પર , દુનિયા ભર ના પ્રોગ્રામ્સ , માની શકશે . આમ પ્રોગ્રામ્સ જોવા માટે લોકો એ પરમ પારંગત  ટી . વી ની વ્યાખ્યા બદલાવી પડશે. લોકો ને વધુ સુવિધા થશે , સાથે સાથે વણજોઈતા ટી. વી બ્રેક્સ થી પણ છુટકારો મળશે.

૩. જાહેર ખબર વાળા લોકો ની ટી. વી પ્રોગ્રામ્સ પર જાહેર ખબર આપવી વધુ સસ્તી પડશે , નવા મોડેલ પ્રમાણે જેટલો પ્રોગ્રામ હીટ તેટલો જાહેર ખબર ના ભાવ ઓછા , જે જુના મોડેલ કરતા પૂરે પૂરું ઊંધું છે. વળી હવે જાહેર ખબર ને પણ પોતાનું પારંગત રૂપ બદલ્વ્ય પડશે , હવે ટી.વી બ્રેક ને બદલે જાહેર ખબર ને પ્રોગ્રામ્સ માં જ વણી લેવા માં આવશે.

૪. નવા મોડેલ ને લીધે , હવે પાયરસી કે કોપી રાઈટ મુદ્દે વિચારવું નહિ પડે ને તેને રોકવા માટે થતા નાણા નો બચાવ થશે.

૫. આમ નવું મોડેલ એ બધા લોકો માટે વિન -વિન સાબિત થશે.

આ મોડેલ માટે  ની કેટલીક અડચણો

૧. જે લોકો પાસે broadband ના હોય તે લોકો ને પણ કેવી રીત પ્રોગ્રામ્સ પહોચાડવા. (વીડિઓ માં એક , લોકો ને છાપા વગરે સાથે સીડી મોકલવી , જેવું સરસ ઉપાય બતાવ્યો છે પણ તે દરેક સંજોગો માં સફળ ના થઇ સકે માટે નવી ને સફળ પ્રોગ્રામ પહોચાડવાની રીત શોધવી રહી !)

૨, સમાચાર જેવા live પ્રોગ્રામ્સ માટે શું કરવું ?

૩. આ મોડેલ ને ફિલ્મો માટે કેવી રીતે વાપરવું ?

૪. પ્રોગ્રામ ને લોકો માં popular કેવી રીતે બનવા ?

આમ આ નવા મોડેલ અત્યરે તો ટી. વી પ્રોગ્રામ્સ માટે અમલ માં કડાહ મૂકી સકાય પણ પૂરી entertainment industry ને અવારવા માટે હજુ બીજી ઘણા સંસોધન ની જરૂર છે , વધારે થોડા ખાખા ખોળા કરતા જાણ્યું કે , ડીઝની જેવી કંપની પણ આ મોડેલ ને ગણતરી માં લહી રહી છે ને આવા વાળા સમય માં તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરશે .  આપ કોઈ મિત્રો ને પણ આની કે આવી કોઇ નવી technology વિષે વધુ માહિતી હોય તો અહીં તેનો જરૂરથી ગુલાલ કરે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s