ભારત ની ટેસ્ટ મેચ માં વિજયી શતક !

કાલે ભારતે ટેસ્ટ મેચ વિજય માં શતક પૂરી કરી , તે સાથે હાલ માં શ્રીલંકા સાથે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ શ્ર્યેણી માં આપડે ૧-૦ થી આગળ  રહ્યા છે. ભારત ને તેની જીત માટે અભિનંદન ને આવીજ રીતે ટેસ્ટ મેચ જીતું રહે તેવી પ્રભુ ને પ્રાથના!

આમ તો બેવ ટેસ્ટ માં બેસ્ટમેંનો  નું પ્રભુત્વ રહ્યું. પાછલી બને ટેસ્ટ મેચો ની પીચ  બેસ્ટમેંનો માટેજ  બનવી હોય તેવું લાગ્યું , તે છતા પણ બીજી ટેસ્ટ મેચ માં શ્રીલંકા ના બેસ્ટમેંનો તેમની રમત દાખવી ના શક્યા ! ! આપણા “top order” ને ” Middle order” બેસ્ટમેંનો છવાયેલા રહ્યા , સાથે સાથે શ્રીસંતે પોતાની વાપસીનો  પૂરો ફાયદો ઉઠાવી ને બહુ સરસ રમત દાખવી, તેની બોલિંગ ખરેખર  સરસ રહી.

અગલી ટેસ્ટ મેચ હવે મુંબઈ માં છે ને , આશા રાખીએ કે પીચ બોલર ને બેસ્ટમેંન  બંને માટે માફક આવે ને આપણ ને  એક અદભુત રમત જોવા મળે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s