ચાઇનીસ ફિલ્મ “Red Cliff-1 &2”

મિત્રો આજે મારે વાત કરવી છે થોડા સમય પહેલા મેં  જોઈએલી ચાઇનીસ ફિલ્મ “Red Cliff” ની. ફિલ્મ બે ભાગો માં વેહેચાયેલી એક ઐતિહાસિક ને યુદ્ધકથા છે.  ચીન ના ઈતિહાસ માં ૩ રાજ્યોં ની લડાઈ વિષે ની વાત આવે છે જે ચીન માં ખુબ પ્રખ્યાત છે , તે ફિલ્મ માં દર્શાવામાં આવી છે.  ફિલ્મ ના દિરેક્તોર “John Woo” છે જેઓ ભવ્ય ફિલ્મો બનાવ માટે ખાસ પંકાયેલા છે .  એશિયા માંથી “Hollywood” માં સફળતા મેળવનારા ખુબ ઓછા કસબીઓ માંથી તેઓ એક છે. તેમની “Hollywood” ની ફિલ્મો , ખાસ કરી ને , “Face-Off, ને  Mission: Impossible 2 ” ખુબ સફળ રહી છે.

આમ તો ફિલ્મ ની પટકથા ને અમુક પાત્રો ને છોડી ને અભિનય સામન્ય ધોરણ ના મને લાગ્યા , પણ  ફિલ્મ નું ચિત્રણ , બેકગ્રોઉંન્ડ સંગીત , ને યુદ્ધ ના દ્રશ્યો અદભૂત ને ભવ્ય છે. જે મિત્રો ને યુદ્ધ કથા ઓં ને યુદ્ધ વિજ્ઞાન  માં રસ હોય તેમને ભૂલ્યા વગર આ ફિલ્મ જોવી .

મહાભારત માં જે ચક્રવહ્યું ની વાત આવે છે , તેવુંજ એક એક અદભૂત યુદ્ધ દ્રશ્ય આ ફિલ્મ માં છે , તેને જોવા થી મહાભારત નો અભીમન્યું   જરૂર થી યાદ આવી જશે.

ફિલ્મ વિષે નું ત્ર્લેર જોવા માટે નીચે ની લીંક ની મુલાકાત લેજો

http://www.youtube.com/watch?v=WDqamjm8lc4&feature=related

વધુ કેટલીક જોયેલી અદભૂત ચાઇનીસ ફિલ્મો વિષે ફરી કયારે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s