ગાંધી જયંતી

આજે  જયારે લોકો ને પોતાની વાતો, વિચારો, કે પછી પોતાના હકો માંગવા વાતે વાતે હિંસા પર ઉતરી આવે છે , ત્યારે ગાંધીજી ચોક્કસ યાદ આવી જાય છે . તેમના સત્ય અને અન્યાય સામે હિંસા વગર લડવાની  રીતો આજના  સમય માં પણ એટલીજ  પ્રસ્તુત લાગે છે.

(કાશ એમની વાત આજના “Terrorists Groups” પણ સમજી સકતા હોત તો ઘણા નિર્દોષો નો જીવ બચ્યો હોત/ બચશે )

તેમના આવા આચરણ ને લીધેજ, મારી સમજણ મુજબ,  તેઓ એક સામન્ય માનવી માંથી મહાત્મા બન્યા હશે.

” Wish you all a very Happy Gandhi Jayanti”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s