ફિલ્મ મેંકિંગ અને ફિલ્મ અપ્રીશિએશન

જે મિત્રો ને ફિલ્મ મેંકિંગ,  ખાસ કરી ને  Documentary તેમજ  Short Films  બનાવામાં રસ હોય, ને તેના વિશે શિખવું હોય તો  Mumbai University દ્વારા આયોજિત Documentary Film Making Course માં ભાગ લઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલી link ની મુલાકાત લેવી.

http://www.mcjmumbai.org/ddfm.htm

જે મિત્રો ને ફિલ્મો જોવાનો શોખ હોઈ ને ફિલ્મો પાછળ ની Theory & Philosophy ,  તેમજ ફિલ્મો ને માણવા માટે ના  જરૂરી પાસા ઓ સમજવા હોય તેમની માટે   Mumbai University દ્વારા આયોજિત  Film Appreciation   નો  Course  પણ  ઉપલબ્ધ છે.  વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલી link ની મુલાકાત લેવી.

http://www.extramural.org/film_appreciation.html

Advertisements

2 responses to “ફિલ્મ મેંકિંગ અને ફિલ્મ અપ્રીશિએશન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s